Trung bình cộng

Trung bình cộng là gì, công thức tính ra sao, mời các bạn theo dõi bài viết hướng dẫn chi tiết cùng bảng tính online của chúng tôi nhé.

Định nghĩa trung bình cộng

Phép toán này của 1 dãy số là thương số giữa số phần tử trong tập hợp đó và tổng giá trị của tập hợp các số đó.

Hay nói cách khác, trung bình cộng đơn giản là một đại lượng được tính bằng cách lấy tổng giá trị của các số, sau đó chia cho số lượng các số có trong phép toán.

Công thức

Phép toán trung bình cộng của n số có dạng tổng quát như sau

công thức trung bình cộng đơn giản

Bảng tính

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

Làm tròn số thập phân

Trung bình:

Có trọng số

Trung bình cộng có trọng số, hay gọi là số bình quân gia quyền  của 1 tập là giá trị trung bình cộng phản ánh tầm quan trọng của các giá trị quan sát (hay các phần tử) có trong tập đó, mỗi giá trị quan sát sẽ được gắn cho 1 trọng số.

Trung bình cộng gia quyền thường được sử dụng trong trường hợp mỗi phần tử có 1 tầm quan trọng khác nhau (hay chính xác hơn là giá trị cần gắn 1 trọng số).

Công thức

công thức trung bình cộng có trọng số

Qua công thức bên trên, ta sẽ có

  • p là trọng số
  • x là giá trị

Bảng tính

Hãy đưa ra các giá trị để tính trung bình

i giá trị xi trọng số pi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Làm tròn số thập phân

Trung bình:

==>> Xem thêm Công thức phương trình tìm x của bậc một, bậc hai

Hy vọng với bài viết trên, các bạn đã nắm rõ được trung bình cộng là gì và công thức tính ra sao, thấy bài viết hữu ích thì hãy chia sẽ nhé.

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *