diện tích hình trụ tròn

Hình trụ tròn là gì, công thức tính thể tích và diện tích hình trụ tròn ra sao, mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn cách tính đơn giản và dễ hiểu sau.

Định nghĩa hình trụ tròn

Hình trụ tròn là hình bị giới hạn bởi mặt trụ và 2 đường tròn trên đầu có đường kính bằng nhau. Dể hiểu hơn thì hình trụ tròn là khi ra quay 1 hình chữ nhật xung quanh 1 cạnh cố định, ta có được 1 hình trụ tròn.

Ví dụ : Ta có 1 hình chữ nhất có các điểm là A,B,C,D, lấy cạnh CD làm cạnh cố định thì ta được:

Hình trụ tròn có được từ hình chữ nhật ABCD

Hình trụ tròn có được từ hình chữ nhật ABCD

 • AB là trục
 • CD là đường sinh
 • Chiều dài AB = CD = h (chiều cao của hình trụ)
 • Hình tròn có tâm A thì bán kính sẽ là r = AD
 • Hình tròn có tâm B thì bán kính sẽ là r = BC

Công thức tính thể tích và diện tích hình trụ tròn

Dựa vào công thức tính diện tích hình tròn và chu vi của hình tròn từ đó chúng ta suy ra công thức tính thể tích hình tròn, diện tích hình chữ nhật xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

Công thức tính thể tích hình trụ:

Dùng diện tích hình tròn đáy nhân với chiều cao

V=π∗r2∗h=3.14∗r2∗h=S đáy∗h.

Trong đó

 • Π: hằng số (π = 3,14)
 • h : chiều cao của hình trụ
 • r : bán kính của hình trụ tròn
 • S đáy : diện tích hình tròn đáy của hình trụ.

Công thức tính diện tích hình trụ:

Diện tích hình trụ chính là chu vi của hình tròn đáy nhân với chiều cao của hình trụ

A=2 *π *r *h

Diện tích toàn phần của hình trụ: chính là diện tích của hình chữ nhật xung quanh cộng diện tích hình tròn hai đáy:

A= 2 *π *r2 + 2 *π *r *h = 2 *π *r *(r + h)

Các công thức

hình ảnh hình trụ tròncông thức thể tích và diện tích hình trụ tròn

 • V – thể tích
 • A – diện tích
 • Ad – diện tích đáy
 • Axq – diện tích xung quanh
 • r – bán kính
 • d – đường kính
 • h – đường cao
 • S’,S” – tâm đáy

Bảng tính

Hãy đưa ra chiều cao h và 1 giá trị

h =
r =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad =
diện tích xung quanh Axq =

==>> Xem thêm Công thức chuẩn tính thể tích và diện tích hình cầu

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *