Hàm logarit

Khái niệm Logarit là gì, công thức và đồ thị hàm logarit ra sao, mời bạn tham khảo những kiến thức toán học qua bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

Định nghĩa hàm Logarit

Trong toán học, hàm logarit là một phép toán nghịch đảo của lũy thừa, có nghĩa là logarit của 1 số chính là số mũ của giá trị cố định đó,(còn gọi là cơ số) phải được nâng lên lũy thừa để tạo thành con số đó.

Hiểu 1 cách đơn giản hơn thì hàm logarit chính là đếm số lần lặp đi lặp lại của phép nhân, chẳng hạn như logarit cơ số 10 của 1000 chính là số 3, bởi vì 10 x 10 x 10 hay 10 mũ 3 chính là 1000.

Nói 1 cách tổng quát thì lũy thừa cho phép 1 số thực dương bất kỳ có thể lũy thừa với số mũ bất kỳ luôn cho ra 1 kết quả là số dương, vì vậy mà logarit có thể được dùng để tính toán cho  bất kỳ  2 số dương thực a và b (trong đó a phải khác 0).

Ví dụ:

Cho 2 số dương là a va b, với a khác 0, số α thõa mãn đẳng thức aα = b thì số α  sẽ được gọi là logarit của a va b (α được ký hiệu là logab).

Đồ thị và công thức

logarit 1

Bảng tính

Hãy đưa ra a và 1 giá trị

a =
x =
loga x =

Làm tròn số thập phân

Hàm logarit tự nhiên

Logarit được gọi là tự nhiên khi mà logarit có cơ số bằng hằng số e = 2,72

Đồ thị và công thức

logarit tự nhiên

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
ln x =

Làm tròn số thập phân

Logarit thập phân

Logarit được gọi là thập phân khi mà logarit có cơ số bằng 10

Đồ thị và công thức

logarit thập phân

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
log x =

Làm tròn số thập phân

==>> Xem thêm Định nghĩa, công thức lũy thừa – Bảng tính trực tuyến

Hy vọng các thông tin trong bài viết trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ được khái niệm hàm logarit là gì và công thức tính ra sao.

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *