Công thức tính lượng giác

Hàm lượng giác là gì, công thức tính lượng giác ra sao, bạn sẽ tìm thấy mọi kiến thức của mình qua bài viết sau đây của chúng tôi.

Định nghĩa hàm lượng giác

Các hàm lượng giác trong lượng giác học nói riêng và toán học nói chung là các hàm toán học của góc, thường được dùng khi nghiên cứu các hiện tượng có tính chất tuần hoàn và tam giác

Các hàm lượng giác của 1 góc nào đó thường được định nghĩa bởi tỷ lệ chiều dài giữa các đoạn thẳng nới các điểm đặc biệt trên vòng tròn đơn vị hay tỷ lệ chiều dài 2 cạnh của 1 tam giác vuông chứa góc đó.

Với toán học hiện đại, cách định nghĩa cũng khác đôi chút, thường coi các hàm lượng giác là nghiệm của 1 số phương trình vi phân hay là 1 chuỗi các số vô hạn, điều này cho phép hàm lượng giác có thể có đối số là một số phức hay 1 số thực bất kỳ.

Hàm sin

Hàm sin của 1 góc nào đó được định nghĩa là trong 1 tam giác vuông, tỷ lệ cạnh vuông góc đối diện chia cho cạnh huyền, và độ thị của nó người ta gọi là đồ thị hàm sin (trong khoảng từ -∞ đến ∞ và có giá trị từ -1 cho đến 1).

Đồ thị

đồ thị hình sin

Các công thức

mô tả hình sin

hàm lượng giác hình sin hàm lượng giác hình sin 1

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
sin α =

Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị sin α và chọn đơn vị góc

sin α =
α1 =
α2 =

Làm tròn số thập phân

Hàm cos

Hàm Cos của 1 góc nào đó được định nghĩa là trong một tam giác vuông thì tỷ lệ cạnh kề vuông góc chia cho cạnh huyền, đồ thị của nó được gọi là đồ thị hàm Cos (trong khoảng từ -∞ đến ∞ và có giá trị từ -1 đến 1).

Đồ thị

đồ thị hàm cos

Các công thức

mô tả hàm cos

công thức hàm lượng giác cos công thức hàm lượng giác cos 1

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
cos α =

Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị cos α và chọn đơn vị góc

cos α =
α1 =
α2 =

Làm tròn số thập phân

Hàm tang

Hàm tang được định nghĩa là trong 1 tam giác vuông bất kỳ, tỷ lệ của cạnh đối diện và cạnh kề của góc đó, và đồ thị biểu diễn đó được gọi là đồ thị hàm tang(trong khoảng từ 0,5π + kπ đến 1,5π + kπ và có giá trị từ -∞ đến ∞).

Đồ thị

đồ thị hàm tang

Các công thức

mô tả hàm tang

công thức hàm lượng giác tang

công thức hàm lượng giác tang 1

 

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
tan α =

Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị tan α và chọn đơn vị góc

tan α =
α =

Làm tròn số thập phân

Hàm cotang

Hàm cotang được định nghĩa là trong 1 tam giác vuông bất kỳ, tỷ lệ cạnh huyền và cạnh đối diện của góc đó, đồ thị đó được gọi là đồ thị cotang (trong khoảng từ 0 + kπ đến π + kπ và có giá trị từ -∞ đến ∞).

Đồ thị

đồ thị hàm cotang

Các công thức

mô tả hàm cotangcông thức hàm lượng giác cotang

công thức hàm lượng giác cotang 1

 

Các bảng tính

Hãy viết góc α

α =
cot α =

Làm tròn số thập phân

Hãy cho giá trị cot α và chọn đơn vị góc

cot α =
α =

Làm tròn số thập phân

==>> Xem thêm Hàm logarit là gì – Đồ thị và công thức tính hàm Logarit

Hy vọng các thông tin trên đã giúp các bạn hiểu hơn về các công thức lượng giác này để có thể áp dụng trong học tập cũng như công việc hàng ngày.

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *