Công thức phương trình tìm x

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn kiến thức về phương trình bậc nhất 1 ẩn và công thức phương trình tìm x , mời bạn cùng xem nhé.

Định nghĩa phương trình bậc nhất

Phương trình 1 ẩn là phương trình có dạng P(x) = Q(x), trong đó vế trái và vế phải là 2 biểu thức của cùng 1 biến x (x là ẩn số cần tìm).

Phương trình 1 ẩn có dạng như sau :

ax + b = 0

Với a, b là 2 số đã cho, a phải khác 0

Đồ thị

phương trình bậc nhất

Bảng tính

Hãy đưa ra biến số

x +
=

Làm tròn số thập phân

x =

Phương trình bậc hai

Phương trình bậc 2 là phương trình có dạng như sau

ax2 + bx + c = 0

Trong đó, a, b, c là các số đã biết, hay còn gọi là hệ số của phương trình (a # 0) và x là ẩn số chưa biết.

Đồ thị

phương trình bậc hai công thức phương trình bậc hai

 

Bảng tính

Hãy đưa ra biến số

x2 +
x +

Làm tròn số thập phân

x1 =
x2 =

Hệ hai phương trình

Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn sẽ có dạng như sau

(I) {ax + by = c và a’x + b’y = c’}

Trong đó sẽ có

  • a’x + b’y = c’ và ax + by = c là phương trình bậc nhất có 2 ẩn
  • Nếu hai phương trình không có nghiệm chung thì hệ (I) sẽ là hệ vô nghiệm
  • Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm chung ấy được gọi là nghiệm của hệ phương trình (I)

Hãy đưa ra phương trình theo dạng mẫu chung, trong trường hợp phương trình có dấu âm thì viết biến số tương ứng là một số âm.

Đồ thị

hệ phương trình công thức hệ phương trình

 

Bảng tính

Hãy đưa ra biến số

x +
y +


x +
y +

Làm tròn số thập phân

x =
y =

==>> Xem thêm Công thức tính phần trăm đơn giản và dễ hiểu nhất

Với bài viết chia sẽ công thức phương trình tìm x trong phương trình bậc 1, bậc 2 trên , hy vọng các bạn đã ôn lại những kiến thức cần thiết cho cuộc sống và công việc của mình.

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *