công thức lim

unique lại nội dung và tải hình trong bài up lên lại, bài tập ví dụ e đã up document rồi

Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại những kiến thức về công thức lim cùng bài tập cho các bạn thực hành, cùng tìm hiểu nhé.

Giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

Các giới hạn đặc biệt

 

Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản

 

Bảng các nguyên hàm

 1. Định nghĩa nguyên hàm
 2. Định lý nguyên hàm
 3. Các tính chất của nguyên hàm
 4. Sự tồn tại của nguyên hàm
 5. Bảng các nguyên hàm

 

 

Các phương pháp xác định nguyên hàm

 • Nguyên hàm các hàm số vô tỉ
 • Xác định nguyên hàm bằng phương pháp dùng nguyên hàm phụ
 • Nguyên hàm các hàm số siêu việt
 • Nguyên hàm các hàm số lượng giác
 • Nguyên hàm các hàm số hữu tỉ
 • Xác định nguyên hàm bằng phương pháp tích phân từng phần
 • Xác định nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
 • Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích
 • Xác định nguyên hàm bằng việc sử dụng bảng các nguyên hàm cơ bản
 • Xác định nguyên hàm bằng định nghĩa

Phương pháp tính tích phân và các dạng toán

 1. Định nghĩa tích phân là gì
 2. Ý nghĩa hình học của tích phân
 3. Các tính chất cơ bản của tích phân
 4. Các phương pháp tính của tích phân
 • Tính tích phân bằng phương pháp phân tích
 • Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
 • Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần
 • Tính tích phân các hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Tính tích phân max, min
 • Các lớp tích phân đặc biệt
 • Tích phân các hàm số hữu tỉ
 • Tích phân các hàm lượng giác
 • Tích phân các hàm số vô tỉ
 • Tích phân các hàm siêu việt
 • Phương trình và bất phương trình tích phân
 • Thiết lập công thức truy hồi
 • Bất đẳng thức tích phân
 • Tính giới hạn của tích phân

Ứng dụng của tích phân

Tính diện tích hình phẳng

 • Tính diện tích lớn nhất và nhỏ nhất
 • Diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều đường
 • Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường
 • Diện tích hình thang cong

2. Tính diện tích vật tròn xoay

Xem và download tài liệu về giới hạn, đạo hàm, vi phân, nguyên hàm và tích phân ở file dưới đây:

==>> Xem thêm Định nghĩa đường Elip và công thức elip

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *