Công thức khai căn

Bài viết sau của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản tính trực tuyến, đồ thị và công thức khai căn đơn giản, dễ hiểu và nhanh chóng nhất

Định nghĩa phép tính khai căn

Phép tính khai căn là một phép toán ngược, được sử dụng để tìm ra cơ số của phép tính lũy thừa, khi một số a được lũy thừa lên với 1 bậc căn tương ứng sẽ cho ra kết quả bằng đúng số b đã cho trước

Định nghĩa phép tính khai căn 

Trong đó : n là chỉ số hay bậc của căn thức (là một số tự nhiên khác 0), mặc định n=2 sẽ không phải viết số.

Đồ thị và công thức khai căn bậc 2

Căn bậc hai của 1 số a chính là số x, sao cho khi ta bình phương x sẽ cho ra kết quả là a, chẳng hạn như -3 và 3 chính là căn bậc 2 của 9, bởi vì 32 = (−3)2 = 9 .

Mọi số thực a không âm đều có duy nhất 1 căn bậc 2 không âm duy nhất của chính nó, được gọi là căn bậc 2 chính, ký hiệu của dấu căn là √ .

khai căn bậc hai

Đồ thị

đồ thị khai căn bậc haicông thức khai căn bậc hai

Bảng tính trực tuyến

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =
Căn bậc 2 của (x) =

Làm tròn số thập phân

Khai căn bậc 3

Căn bậc 3 của 1 con số a sẽ là con số x, sao cho khi ta x3  cho ra kết quả là a, từ đó ta sẽ có công thức là

(3√a)3=a ( a 3 ) 3 = a.

khai căn bậc 3

Đồ thị và công thức

đồ thị khai căn bậc bacông thức khai căn bậc ba

Máy tính online

Hãy đưa ra 1 giá trị

x =

Căn bậc 3 của (x)=

Làm tròn số thập phân

Khai căn N

Trong toán học, một số x có căn bậc n sẽ cho ra kết quả là số r, khi đó lũy thừa bậc n của số r sẽ bằng chính số x ==>> rn = x 

Trong vi tích phân của toán học, thì căn sẽ được biểu diễn dưới dạng lũy thừa, trong đó số mũ sẽ là một phân số:

khai căn bậc n

Đồ thị và công thức

đồ thị khai căn bậc ncông thức khai căn bậc n

Bảng tính

Hãy đưa ra m, n và 1 giá trị

n =
m =
x =

Căn bậc n của (x) =

Làm tròn số thập phân

==>> Xem thêm Khái niệm, công thức tính trung bình cộng đầy đủ nhất

Hy vọng bài viết trên đã mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn nhằm phục vụ cho công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình.

Công thức khai căn – Đồ thị và bảng tính trực tuyến
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *