Công thức độc lập thời gian được sử dụng cực kì nhiều và rất quan trọng được áp dụng để giải các bài toán dao động cơ 1 cách nhanh chóng.

Ví dụ minh họa:

Hướng dẫn:


Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

Bài tập tự luyện:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω , khi vật cách vị trí cân bằng 0,5A thì tốc độ của vật là :

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại là v<sub>max</sub> , vật có tốc độ 0.6 v<sub>max</sub> thì li độ của vật có độ lớn là

A –  0.4 A

B –  0.8 A

C –  0.6 A

D –  0.5 A

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω,tại một thời điểm, li độ x, vận tốc v và gia tốc a của vật có hệ thức đúng là:

Câu 5 (CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc  5 radhi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cmiên độ dao động của vật là:

A –  5.24 cm

B –  \(5\sqrt 2 \) cm

C –  \(5\sqrt 3 \) cm

D –  10 cm

Câu 6 (CĐ-2011): Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ 10 cm, khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của nó bằng:

A –  12.56 cm/s

B –  20.08 cm/s

C –  25.13 cm/s

D –  18.84 cm/s

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, khi vật có li độ là 4 cm thì vận tốc là cm/s, tần số dao động của vật là:

A –  f = 1 Hz

B –  f = 1.2 Hz

C –  f = 3 Hz

D  – f = 4.6 Hz

A. 0,15 kg                  B. 0,25 kg                  C. 0,12 kg                  D. 0,2 kg

Câu 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm quả nặng có khối lượng m⁡=100 thực hiện dao động điều hòa, khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của vật bằng 0,4 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,15 N, Biên độ dao động chất điểm là:

A –  4 cm

B –  \(5\sqrt 5 \) cm

C –  5 cm

D –  10 cm

 

Đáp án:

Vậy là chúng ta vừa ôn lại những kiến thức về công thức độc lập thời gian, hy vọng bài viết đã mang lại những kiến thức bổ ích cho các bạn.

==>> Xem thêm Kiến thức vật lý : công thức tính vận tốc trung bình

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *