Thể tích và diện tích hình cầu

Công thức chuẩn tính thể tích và diện tích hình cầu

Khái niệm hình cầu là gì, công thức để tính thể tích và diện tích hình cầu ra sao, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé. Định nghĩa hình cầu Mặt cầu trong hình học được tạo ra bởi tâm và đường kính(hay bán kính) Trong đời sống hàng ngày, từ hình […]

Read More
Thể tích và diện tích hình chóp

Công thức tính thể tích và diện tích hình chóp chuẩn

Cùng tìm hiểu về khái niệm hình chóp là gì, công thức tính thể tích và diện tích hình chóp đơn giản nhất qua bài viết sau đây nhé. Định nghĩa hình chóp trong hình học Hình chóp trong hình học là khối đa diện được tạo thành bằng cách kết nối một điểm đến […]

Read More
Thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật

Khái niệm hình hộp chữ nhật trong toán học là gì, công thức để tính được thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật ra sao, mời bạn theo dõi bài viết sau nhé. Khái niệm hình hộp chữ nhật Trong hình học, hình hộp chữ nhật được định nghĩa là một hình không […]

Read More
Công thức tính lượng giác

Định nghĩa – Công thức tính lượng giác trong hình học

Hàm lượng giác là gì, công thức tính lượng giác ra sao, bạn sẽ tìm thấy mọi kiến thức của mình qua bài viết sau đây của chúng tôi. Định nghĩa hàm lượng giác Các hàm lượng giác trong lượng giác học nói riêng và toán học nói chung là các hàm toán học của […]

Read More