Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện số
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn Thanh Niên
Website nội bộ
Trang HS-SV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Kết quả học tập » Điểm kết thúc học phần
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN (KỲ THI CHÍNH) HỌC KỲ II /2012-2013

LỚP 12CĐ-CK1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK4 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT3. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT4. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-MAY. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ4 . Xem điểm tại đây
Chi tiết
ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT (HOẶC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH/THÍ NGHIỆM) HKII KHÓA 10CĐ NĂM HỌC 2010-2011

Bao gồm bảng điểm các lớp 10CĐ-CK, 10CĐ-Đ, 10CĐ-ĐT, 10CĐ-MAY, 10CĐ-NL, 10CĐ-O, 10CĐ-TM, 10CĐ-TP.
Xem chi tiết các bảng điểm tại đây.

Chi tiết
ĐIỂM THI KẾT THÚC HP HỆ CAO ĐẲNG- HỌC KỲ 2 - KHÓA 09CĐ

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi kết thúc học phần -học kỳ 2

Chi tiết
ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN HỌA HÌNH - VẼ KỸ THUẬT
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - KỸ THUẬT ĐIỆN
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN VẬT LIỆU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Vật liệu điện - Điện tử

Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (25/8/2014 - 31/8/2014)

Tổ chức lớp học lại HK II - NH 2013-2014 ( Khoa Điện - Điện tử)

   Thông  báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng đào tạo Cao đẳng năm 2014 tại trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM   .   

Quy định giờ học Năm học 2013-2014

Các loại văn bản, Quy định

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG