Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện số
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn TN - Hội SV
Website nội bộ
Trang HS-SV

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Kết quả học tập » Điểm kết thúc học phần
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN (KỲ THI CHÍNH) HỌC KỲ II /2012-2013

LỚP 12CĐ-CK1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK4 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT3. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT4. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-MAY. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ4 . Xem điểm tại đây
Chi tiết
ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT (HOẶC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH/THÍ NGHIỆM) HKII KHÓA 10CĐ NĂM HỌC 2010-2011

Bao gồm bảng điểm các lớp 10CĐ-CK, 10CĐ-Đ, 10CĐ-ĐT, 10CĐ-MAY, 10CĐ-NL, 10CĐ-O, 10CĐ-TM, 10CĐ-TP.
Xem chi tiết các bảng điểm tại đây.

Chi tiết
ĐIỂM THI KẾT THÚC HP HỆ CAO ĐẲNG- HỌC KỲ 2 - KHÓA 09CĐ

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi kết thúc học phần -học kỳ 2

Chi tiết
ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN HỌA HÌNH - VẼ KỸ THUẬT
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - KỸ THUẬT ĐIỆN
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN VẬT LIỆU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Vật liệu điện - Điện tử

Chi tiết
 
Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (20/10/2014 - 26/10/2014)

Lễ Tốt nghiệp Khóa 2011 Cao đẳng và 2012 Liên thông Cao đẳng

Thời khóa biểu HK I/ năm học 2014-2015 khóa 14 Cao đẳng ( Áp dụng từ ngày 20/10/2014)

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cao đẳng cho sinh viên khóa 2011 CĐ và khóa 2012 LTCĐ

Thời khóa biểu HK I/ năm học 2014-2015 khóa 14 TCCN ( Áp dụng từ ngày 13/10/2014)

Thông báo về danh sách sinh viên nữ được chọn để trao học bổng Nữ sinh Kỹ thuật - HEEAP 2014

Thông báo về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí Năm học 2014-2015

 Thông báo tuyển sinh học viên đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng Khoá 2

Các loại văn bản, Quy định

H? th?ng di?m
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tm tu v?n tm l v Gi?i thi?u vi?c lm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyn d? mi tru?ng
Trang thông tin Môi trường

Chuyn d? bi?n v h?i d?o
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phng Khoa h?c cng ngh? & Quan h? qu?c t?
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG