Tin khoa học công nghệ
Tuyển sinh 2014
Tin tức - Văn bản
Công khai giáo dục
Quy chế - Học bổng
Chương trình khung
Biểu mẫu HS - SV
Kết quả học tập
An toàn lao động
Thư viện
Lịch công tác tuần
Diễn đàn
Thành tích đạt được
Đoàn Thanh Niên
Website nội bộ

THƯ ĐIỆN TỬ
TIỆN ÍCH
Click vào đây để xem bản đồ hướng dẫn
Đây là thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục - Đào tạo
Số người truy cập : 15360
  Kết quả học tập » Điểm kết thúc học phần
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN (KỲ THI CHÍNH) HỌC KỲ II /2012-2013

LỚP 12CĐ-CK1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-CK4 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ1 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ2 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT3. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-ĐT4. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-MAY. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-NL2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Ô2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TM2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP1. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-TP2. Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ3 . Xem điểm tại đây

LỚP 12CĐ-Đ4 . Xem điểm tại đây
Chi tiết
ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT (HOẶC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH/THÍ NGHIỆM) HKII KHÓA 10CĐ NĂM HỌC 2010-2011

Bao gồm bảng điểm các lớp 10CĐ-CK, 10CĐ-Đ, 10CĐ-ĐT, 10CĐ-MAY, 10CĐ-NL, 10CĐ-O, 10CĐ-TM, 10CĐ-TP.
Xem chi tiết các bảng điểm tại đây.

Chi tiết
ĐIỂM THI KẾT THÚC HP HỆ CAO ĐẲNG- HỌC KỲ 2 - KHÓA 09CĐ

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi kết thúc học phần -học kỳ 2

Chi tiết
ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN HỌA HÌNH - VẼ KỸ THUẬT
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - KỸ THUẬT ĐIỆN
Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Kỹ thuật điện
Chi tiết
ĐIỂM TỔNG KẾT KẾT THÚC HỌC PHẦN - MÔN VẬT LIỆU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Điểm tổng kết kết thúc học phần - Môn Vật liệu điện - Điện tử

Chi tiết
 

Thông báo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (14/04/2014 - 20/04/2014)

DANH SÁCH LỚP CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013-2014 CỦA KHÓA CAO ĐẲNG 2013.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 KHÓA 13TCCN)

KẾ HOẠCH SỐ 156/KH-LTT-CTHSSV VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC"

QUY ĐỊNH GIỜ HỌC NĂM HỌC 2013-2014

 THÔNG BÁO SỐ 1457/TB-BGDĐT V/V BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỂ XÉT TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2013 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

 CÁC LOẠI VĂN BẢN, QUY ĐỊNH

 KẾ HOẠCH SỐ 538/KH-LTT-TCHC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2013

 THÔNG BÁO SỐ 1234/TB-LTT-TCHC VỀ YÊU CẦU HOÀN CHỈNH HỒ SƠ CÔNG VIỆC

 

 

 

 

Hệ thống điểm
Nhập MSSV khi tra cứu


Website Trung tâm tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm
Chương trình đăng ký
việc làm trực tuyến


Chuyên đề môi trường
Trang thông tin Môi trường

Chuyên đề biển và hải đảo
Trang thông tin Biển-Hải đảo

Website Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế
Thông tin Học bổng, Du học

 
 
Trang chủ | Về đầu trang | Đặt làm trang chủ | Ghi nhớ Bookmark | Site map
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-08-38440567 - 84-08-38457475 / Fax : (84) - 08-38118676

E-mail : lytutrong@lytc.edu.vn / Website : www.lytc.edu.vn
 
Bản quyền © 2005 - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật LÝ TỰ TRỌNG